Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Neden Arıtılmış Suya İhtiyaç Duyarız

Başta insan olmak üzere doğada bulunan bütün canlılar için hayati öneme sahip olan su, canlılığın devamlılığı için vazgeçilmez doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Su tarih boyunca insanlar için yaşamsal değer olmuştur ve gelecekte bu değer daha da artacaktır.
Neden Arıtılmış Suya İhtiyaç Duyarız.

Kullanıma ve içmeye elverişli suya sahip olmak tüm canlıların hakkıdır, susuz yaşam düşünülemez. İhtiyacımız ve hakkımız olan güvenilir içme ve kullanma suyuna sürdürülebilir bir şekilde ulaşabilir olmamız sağlanmalıdır. Su arıtmaya veya su arıtımına olan ihtiyaç bu noktada doğmaktadır.

Artan nüfus, sanayi ve şehir hayatının gelişmesi, bilinçsiz su kullanımı doğal su kaynaklarımızı günden güne azaltmakta ve güvenilir su eldesi için su arıtma sistemlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Su arıtma, yeni uygulanan bir yöntem görünse de su arıtımının geçmişi M.Ö çağlara kadar daynamaktadır. İlk çağlardan beri insanlar hep su ve nehir kaynaklarına yakın yerlerde yaşamışlardır. Doğadan ilham alarak suyu arıtmayı başarmışlardır.

Günümüzde,  su arıtma sistemlerinde daha modern ve ileri teknolojiler uygulanmaktadır. Suyun kullanım alanına göre su arıtma teknikleri belirlenmekte ve dizaynlar ihtiyaca yönelik oluşturulmaktadır. Temiz suyun arıtılarak kullanılmasının yanında  çevreye boşaltılan atık suyun da arıtılarak doğaya geri atılması veya geri kullanılması diğer önemli mevzudur. Bu da karşımıza su arıtmanın veya su arıtımının önemini çıkartmaktadır.