Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Fabrikalarda Kuyu Suyunun Arıtımı ve Geri Kazanımı

Dünyamızdaki su kaynakları gün geçtikçe azalıyor. Artan nüfus, gelişen endüstriyelleşme ve en önemlisi de bilinçsiz kullanım… Alınan birçok global tedbire rağmen aşırı tüketimin önüne geçilebilmiş değil.
Fabrikalarda Kuyu Suyunun Arıtımı ve Geri Kazanımı.

Endüstri sahalarında; birçok fabrika ve kuruluş, üretim aşamalarında su arıtma sistemleri ve atık su geri kazanım sistemlerini tercih etmeye başladı. Bu şekilde büyük miktarda maddi tasarruf ederlerken, su tüketimine karşı da bir bilinç oluşturdular.

Üretim Tamam Peki Çalışanlar?

Bazı fabrikalarda kişisel ihtiyaçların giderilmesi için kuyu suları kullanılmaktadır. Çalışanlar, ihtiyaçlarını kuyuda bulunan suyu tüketerek gidermektedirler, bu da çoğu zaman sağlık açısından tehlike oluşturmaktadır. Kuyu sularında ağır metaller, bakteri gibi insan sağlığına zarar verici maddeler bulunabilmektedir. Öncelikle ham su analizlerinin yapılması ve suyun karakteristiğine göre arıtma sistemi uygulamalarının yapılması gerekir. Böylelikle, kuyu sularının rahatlıkla kullanımını sağlanır. Özellikle personel sayısı fazla olan işletmelerde ekonomik olarak avantaj sağlanması yanı sıra çevreci, doğa dostu bir hareket yapılmış olunur. Su arıtma sistemleri düşünüldüğü kadar maliyetli sistemler değildir, hatta fabrikalar ortalama 1-2 yıl içerisinde su arıtma sistemi maliyetlerini amorti etmektedir.

Su Tüketimi Fazla Olan Fabrikalarda Atık Su Geri Kazanım Sistemlerinin Yeri

Personellerin, fabrikalarda kişisel temizlikleri için kullandıkları gri suların geri kazanılarak yeniden kullanıma dahil edilmesi, su tüketiminin azaltılması adına önemlidir. Her geçen gün suyun değerinin artması ile beraber yeni yapılan fabrikalarda, inşaat aşamasında, alt yapı gri su arıtma sistemine uygun olarak yapılmaktadır. Bu sistemler tuvalet rezervuarlarında, bahçe sulamada kullanılabilir. Bu çevre dostu uygulamalar için teşvikler bulunmaktadır.

Fabrikalarda kullanılması artık bir ihtiyaç olan diğer bir arıtma sistemi ise atık su geri kazanım sistemleridir. Üretimde kullanılan ve atık olarak atılan her su aslında kullanılamayacak nitelikte değildir. Basit birkaç su arıtma sistemi uygulaması ile tekrar üretime veya genel kullanıma kazandırılabilir. Atık sular, geri kazanılarak üretimde veya diğer amaçlar (bahçe sulama, araç yıkama) için kullanıldığında işletmeler maliyet açısından büyük avantaj sağlamış olurlar.

Diğer yandan asıl tehlike ise endüstriyel atık suların doğaya bırakılması. Doğaya bırakılan atık sular, karıştığı nehir, göl, deniz gibi kaynakları da kirletmekte ve kullanılmaz hale getirmektedir.

İçme Sularının Arıtılması

Personelin tükettiği içme suyunun arıtılması da sağlık ve verimli çalışma yönünden avantaj sağlamaktadır. Kuyu suyunun da kaynak suyundan geldiğini düşünürsek, içerisindeki kireç miktarını ve kötü bakterileri bilememekteyiz. Bu olumsuz durumlar, personelin uzun vadede sağlık durumlarını kötü şekilde etkileyebilir.

Bir diğer konu da arıtma sistemlerinin, su içerisinde bulunan olumsuz maddelerden arındırıldıktan sonra sağlıklı hale gelmesi ve personele de verimli çalışma konusunda olumlu şekilde etki etmesi.

Önlem Alınmalı

Dünyanın su kaynakları gün geçtikçe azalmakta. Bu tükenme, yakın zamanda büyük önlemler alınmadığı sürece geri dönülemez bir hal alacak ve gelecek nesilleri çok ciddi şekilde etkileyecektir. Bu yüzden geri kazanım sistemleri bütün endüstri alanlarında yaygınlaştırılmalıdır.