Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Endüstride Suyun Yeri

Geçmişten bugüne toplumlar, bulundukları yerin iklim ve coğrafya şartlarına göre Suyu depolamayı, sevk etmeyi, filtrelemeyi başarmışlardır. Zamanla nüfusun artması, teknolojinin ilerlemesi, sanayileşmenin artması ile suyun önemi daha da artmaktadır.
Endüstride Suyun Yeri.

Suyun endüstriyel amaçla kullanımı, içmek için ihtiyaç duyulan SU miktarından kat kat fazladır. SU sanayide en önemli üretim faktörüdür. Endüstriyel işletmelerde; SU genel ihtiyaç kullanımları yanında proseslerde, soğutmada ve ürünün içerisinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda ürün üretiminde gereken SU miktarları belirtilmiştir;

ÜRETİM İÇİN GEREKEN SU MİKTARI
2 dilim ekmek üretimi  1,5 ton
1 kg buğday işlenmesi 1 ton
1 tişört üretimi 2,7 ton
1 A4 kağıt üretimi 10 litre
otomobil üretimi 300-400 ton
1 ton çelik üretimi 240 ton
1 varil ham petrol rafine edilmesi 7 ton
1 kg kumaş(baskılı, boyalı) üretimi 200 litre
1 kg deri tabaklanması 130 litre

Tablodan anlayacağımız gibi üretim için gereken SU miktarları, doğal servetimiz olan suyun korunumu için tedbir alınması gerekilen boyutlardadır. Proseslerde kullanılan suyun, akıllıca ve verimli kullanımı su tasarrufu sağlanacağı gibi ürün başına düşen SU miktarını da azaltacak ve üretim maliyetlerini düşürecektir. Bu noktada, üretim için gerekli olan TEMİZ SUyun arıtılarak kullanılması ve çevreye boşaltılan ATIK SUyun da arıtılarak doğaya geri atılması veya geri kullanılması önemini arttırmıştır.
 
Vatek Çevre Teknolojileri olarak, Uygulanacak arıtma metodlarını; ham suyun içerdiği istenmeyen maddelerin çeşit ve miktarlarına ve suyun kullanım amacına bağlı olarak dizayn ediyoruz.