Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Endüstride Atık Su Geri Kazanımının Faydaları Nelerdir?

Son yıllarda endüstrileşmenin ve dünya nüfusunun artışıyla, mevcut su kaynakları hızla tükenmekte ve kirlenmektedir.
Endüstride Atık Su Geri Kazanımının Faydaları Nelerdir?.

Bununla birlikte suya olan talebin de artması, atık su arıtma sistemlerinin kullanılması ile su geri dönüştürme döngüsünün hızlandırılması ihtiyacı doğurmaktadır.

Avrupa'da, arıtılmış atık suyun yeniden kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Birçok ülke suyun yeniden kullanımı uygulamaları için ulusal ya da bölgesel suyun yeniden kullanımı için standartlar geliştirmektedir.

Yoğun su tüketen tekstil, gıda vb. endüstriyel alanlarda yoğun su ihtiyacı; su kaynakları ve maliyetleri üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek su kaynaklarının korunması, gerekse su maliyetlerinin azaltılması açısından endüstride atık suların geri kazanılması ve geri kazanım sistemlerinin kurulması önemli bir ihtiyaç haline dönüşmektedir.

Endüstride geri kazanılmış su nerede kullanılır?

Birçok endüstri, içme suyu niteliğindeki suya ihtiyaç duymadığından geri kazanılmış su idealdir. Endüstriyel atık suyun tesis içinde geri çevrimi, genellikle prosesin bir parçası şeklinde uygulanmaktadır.

Endüstride geri kazanılmış su, soğutma kuleleri, kül sulama, radyoaktif atıkların seyreltilmesi, baca gazı yıkama, petrol rafineleri, metal fabrikaları ve kazanlar gibi proseslerde kullanılabilir. Soğutma suları, tek başına en büyük endüstriyel su ihtiyacı oluşturur ve pek çok endüstri için geri kazanılmış suyun en yaygın kullanım yöntemidir.

Endüstriyel atık suların geri dönüşümünün faydaları;

  • Tatlı su maliyetlerini azaltır.
  • Kaynakları ve enerjiyi korur.
  • Operasyonel verimliliği artırır.
  • Atık su akışını azaltır.
  • Temiz su kullanılabilirliğinin arttırılması nedeniyle üretim kapasitesinin iyileştirilmesi sağlanır.
  • Özellikle mevsimsel kuraklıkların yaşanabileceği bölgelerde çevreyi koruma sağlanır.
  • Kalitesi yüksek olan kaynaklar sadece içme suyu olarak kullanılabilir.
  • Atık suyun bitki besin elementi içeriği tarımsal ürünler için katkı sağlayabilir.

Aynı zamanda gri su geri kazanımını şirketinizin imajını olumlu yönde etkileyecek bir yatırım olarak da görebilirsiniz.  Geri dönüşüme değer veren, yatırım yapan marka olmak ülkenizin geleceğine olan bağlılığınızı gösterir ve bu da pazarda size rekabet avantajı yaratabilir.

Atık suların geri dönüşümü gelecekteki su sıkıntısını önlemenin ve su kirliliğinin çevreye verdiği zararı azaltmanın tek yoludur.