Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Atık Su mu Kullanılmış Su mu ?

Gri su, en basit anlatımıyla kanalizasyon dışında lavabolardan gelen kullanılmış olan sulardır. Doğru arıtma sistemleri ile gri suları yeniden kullanmak mümkün. Bu kullanım alanları arasında en yaygın olanları, yıkama ve sulama.
Atık Su mu Kullanılmış Su mu ?.

1999 yılında Laura Allen ve Cleo Woelfle-Erskine, ev suyunun gereksiz kullanımı hakkında endişe duydukları için kendi kişisel kullanımları için ne yapabileceklerini düşünürler. Ve arka bahçelerinde bir gri su arıtma sistemi kurarlar.

Gri su, en basit anlatımıyla kanalizasyon dışında lavabolaran gelen kullanılmış olan sulardır. Bu iki doğa dostunun çevre bilimi konusunda bir geçmişleri olduğundan çok zorlanmazlar ancak doğaya olan duyarlılıkları, arka bahçelerinde kurdukları basit gri su gerikazanım sistemi ile sınırlı kalmaz.

Yaşadıkları yer olan California’ya uygun birkaç prototip oluştururlar, hatta toplumun konuya ilgisini artırmak için bir gazete çıkarmaya başlarlar. (Bu arada yeri gelmişken California’nın Amerika’nın susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya olan eyaletlerinden biri olduğunu da belirtelim.) Konuya dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek adına, birkaç yıl boyunca, atölye çalışmaları, küçük ölçekli eko teknolojilerden küresel politikalara uzanan halka açık eğitimler, konferanslar düzenlerler. Daha da önemlisi çalışmalarına medyanın gücünü de ekleyerek kamuoyu oluşturmayı başarırlar.

Sürdürülebilir Su Kültürü ve Gri Su Hareketi

Biri çevre mühendisi birisi yer bilimleri diplomasına sahip bu iki kişi, kendi arka bahçelerinde kullandıkları suyu, bitki sulama başta olmak üzere yeniden kullanmak için harekete geçtiler. 2011 yılından beri de Berkeley'deki Ekoloji Merkezi’nin sponsorluğunda “Sürdürülebilir Su Kültürü” mottosu ve “ GreyWater Action” (Gri Su Hareketi) isimli web siteleri ile çalışmalarına devam ediyorlar.

Elbette çoğumuzun evlerinde atık su kullanımları için sistemler kurabileceğimiz bir arka bahçemiz, daha da önemlisi bunu yapabilecek bilgi donanımımız yok.  Yine de bu konuda bireyler olarak bize düşen şeyler var. Üstelik yapabileceklerimiz sadece bireysel su kullanımlarımızda tasarruflu olmakla sınırlı değil. Bugün artık yeni yapılan binalarda kanalizasyon ve diğer lavabolardan gelen sular için farklı hatlar çekiliyor. Lavabolardan gelen tüm bu sular binaların bodrum katlarında depolanarak arıtılıyor. Özellikle kentsel dönüşüm kapsamında olan evlerimiz veya yeni yapılan konutlarımız için bu tarz çevre ile dost sistemler talep edebiliriz. Konu hakkında bilinçlenmek ve su  tüketimlerimizde tasarruflu olmak hepimizin görevi.

Bu konudaki asıl görev ise elbette işletmelere düşüyor: Belediyeler, işletmeler, hastaneler, okullar, konut yönetimleri, askeriyeler, fabrikalar, oteller, hatta genel olarak tüm kurumlar... Üstelik bu gibi kurumların atık su geri dönüşüm sistemlerine yapacakları yatırımlar, sadece doğayı korumak değil aynı zamanda maliyetleri de azaltmak anlamını taşıyor. Çünkü doğru arıtma sistemleri ile gri suları yeniden kullanmak mümkün. Bu kullanım alanları arasında en yaygın olanları, yıkama ve sulama. İyi arıtılmış gri sulardaki fosfor ve azot gibi bileşenler, özellikle gıda ürünlerine iyi bir gıda kaynağı sağlıyor.

Su arıtma, bilim ve mühendislikten oluşur.

Arıtma, mekanik, fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemleri içerebilir. Herhangi bir teknolojide olduğu gibi, bilim temellidir ve mühendislik, teknolojinin tasarlandığı gibi çalışmasını sağlar.

Gri su geri kazanım sistemleri , su ihtiyacı ve ne kadarlık gri su olduğuna göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle de ihtiyaca özel projeler tercih edilmeli, mutlaka işin uzmanları ile çalışılmalı, değerlendirme yaparken fiyat ve kalite dengesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Atık suları, “atık” yerine “kullanılmış” olarak düşünüp yeniden kulllanmak konusunda gelişmiş teknolojilerden, akıllı mühendislik çözümlerinden faydalanmak için Vatek Çevre Teknolojileri olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.