Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Türkiye'de Atıksu Yönetimi

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Antalya’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Türkiye’de Atıksu Yönetimi” isimli bir çalıştay düzenlendi. İşte o çalıştaydan çıkan “Türkiye’de Atıksu Yönetimi” başlıklı rapordan derlediğimiz 10 madde:
Türkiye'de Atıksu Yönetimi.

Suyun sanayi sektöründe bir üretim faktörü olduğu düşünüldüğünde bu tip çalışmaların artarak devam etmesi hem ülkemiz sanayisinin gelişmesi hem de doğal kaynaklarının korunması için önemli.

Atıksu konusunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, üniversiteler, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden 300'ü aşkın temsilcinin bir araya geldiği çalıştayda, 6 ayrı oturumda Yerel Yönetimlerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Finansman Yönetimi, Atıksu Arıtımında Yeni Teknolojiler, Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarımı ve İşletme Sorunları, Arıtma Çamuru Yönetimi, Sanayide Atıksu Yönetimi ve Atıksu Yönetiminde AB Uyum Süreci konuları tartışıldı. 

Su arıtma konusunda nerede olduğumuz ve gelişim alanlarının neler olduğu görüşülen çalışma grubundan ortaya çıkan sonuçlar oldukça kapsamlı. 

Elbette su arıtma teknolojileri ve atıksu arıtma sistemleri konusunda dünyanın örnek sayılabilecek ülkeleri arasına girmek için belediyelere, işletmelere, bakanlıklara, üniversitelere, organize sanayi bölgelerine, yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Bu sektörde 2006 yılından itibaren hem yurtiçi hem de yurtdışında faaliyet gösteren Vatek Çevre Teknolojileri olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. 

İşte “Türkiye’de Atıksu Yönetimi” başlıklı çalışma grubu raporundan derlediğimiz 10 madde:

  1. Atıksu yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin ayrık olması temin ve teşvik edilmelidir. 
  2. Atıksu arıtma tesisi projelerinin yapılması ve inşasında görev alan personelin deneyim sahibi ve yetkin olması gerekmektedir. Bu nedenle sektörde çalışan personelin belirli periyotlar ile uygulamalı eğitim alması önemlidir. 
  3. Su ve atıksu yönetiminde ölçek büyütmenin; kurumsal kapasitenin gelişmesi, atıksu alt yapı yönetiminin daha etkin hale gelmesi, atıksu alt yapı tesislerinin uygulanabilir projelendirilmesi ve sürdürülebilir işletme sağlanabilmesi gibi olumlu sonuçlar vermesi sebebiyle büyükşehir olmayan 51 ilde de su ve kanalizasyon idarelerinin kurulması önerilmektedir. 
  4. Arıtılmış evsel/kentsel atıksuların alternatif su kaynağı olarak sanayide kullanımı teşvik edilmeli ve bir kaynak olarak düşünülmelidir. 
  5. Atıksu arıtma tesisi yeri seçilirken enerji nakil hatlarına yakınlık, kapasite geliştirme imkanları, taşkın alanı dışında olma, ana ulaşım akslarına yakınlık ve zemin şartlarının uygunluğu ile yapım sonrası oluşabilecek çevresel sorunların asgari düzeyde tutulabilmesi gibi hususlar gözetilmelidir. Kanalizasyon projesi sonucunda öngörülen atıksu arıtma tesisi yerinde zemin etüdü çalışması yapılarak proses seçiminde zemin özellikleri dikkate alınmalıdır. 
  6. Proses tasarımda enerji verimliliğinin pozitif olması veya en azından nötral olması dünyada öncelikli olarak uygulanan bir yaklaşımdır. Ülkemizde de bu yaklaşımda atıksu arıtma tesisi tasarımlarının yapılması önem arz etmektedir. Mevcut atıksu arıtma tesislerinde de proses enerji verimliliği uygulamaları başlatılmalıdır. 
  7.  Evsel ve organik içeriği yüksek endüstriyel nitelikli arıtma çamurlarının, kentsel katı atıkların organik kısmı ve zirai atıklarla birlikte stabilizasyonunun sağlanması amacıyla merkezi biyogaz tesislerinin kurulması özendirilmelidir. 
  8. Temiz üretim süreci yalnız çevrenin korunması açısından değil, Türk sanayinin uluslararası alanda rekabet gücünü de korumak için gereklidir. Bu nedenle, temiz üretim anlayışının sektörlerde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 
  9. Bölgesel koşullara (iklim, demografik yapı, sosyo-ekononomik özellikler) göre kombine yöntemlerle (solar kurutma-yakma, solar kurutma-toprakta kullanım, gazlaştırma vb.) geri kazanım ve nihai bertaraf yöntemleri için gerekli çalışmalar yapılarak uygun çözümlere gidilmelidir. 
  10. Temel işletme parametrelerinin ölçüldüğü laboratuvarların, belirli kapasitenin üzerindeki atıksu arıtma tesisleri için, yaygınlaştırılması yararlı olacaktır. 

Atıksu yönetiminde kirliliğin kaynağında önlenmesi, uygulanabilir atıksu altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, yeni ve temiz teknolojilerden yararlanılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması, günden güne daha fazla önem kazanan konular olarak karşımıza çıkıyor.

Siz de atıksu geri kazanımı ile maliyetlerinizi düşürmek için neler yapılabileceğini öğrenmek isterseniz Vatek Çevre Teknolojileri olarak bize ulaşabilir ve uzman mühendis ekibimizden görüş alabilirsiniz.