Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

SANAYİ SEKTÖRÜNDE MALİYETLERİ AZALTMAK MÜMKÜN MÜ?

Dünyamızda suyun üretim amaçlı olarak kullanımı, içme suyu kullanımından çok çok fazla. Su, sanayide en önemli üretim faktörü. Bugün 1 ton çelik üretimi için gereken su miktarı tam 240 ton. Endüstriyel su arıtma sistemleri ile atık suyun yeniden kullanımı
SANAYİ SEKTÖRÜNDE MALİYETLERİ AZALTMAK MÜMKÜN MÜ?.

Endüstri 4.0’ı konuştuğumuz bugünlerde, üretimlerini artıran, teknolojiyi süreçlerinin içerisine dahil eden şirketlerin gelecekte var olmaya devam edecekleri kesin.

Üretimi artırmak, teknolojinin sunduklarından faydalanmak da elbette maliyetleri düşürmek ve kaliteyi sağlamak ile doğrudan ilgili.

Dünyamızda suyun üretim amaçlı olarak kullanımı, içme suyu kullanımından çok çok fazla. Su, sanayide en önemli üretim faktörü. Bu nedenle de suyun arıtılması, endüstriyel su arıtma sistemlerine yatırım yapılması, maliyetlerini düşünen şirketler ve fabrikalar için hayat kurtarıcı.

Rakamlarla ifade etmek gerekirse, bugün 1 ton çelik üretimi için gereken su miktarının tam 240 ton olduğunu biliyor muydunuz?

Üstelik üretim için gereken su miktarları sadece ağır sanayi için yüksek değil. Örneğin; 2 dilim ekmek üretimi için de 1,5 ton su gerekiyor. Bu nedenle özellikle sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı, sadece doğaya karşı olan sorumluluklarımız açısından değil, üretimin devam edebilmesi, işletmelerin kar elde edebilmesi için de şart.

Endüstriyel su arıtma sistemleri ile atık suyun yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi, ürün başına kullanılan temiz su miktarını azaltır ve maliyet avantajı sağlar. Ayrıca endüstriyel atık su gerikazanım sistemi kurduğumuz yerli ve yabancı işletmeler, kullanılan kimyasalların azalması ile daha kaliteli ürünler ortaya çıkardığını ve satışlarını artırdığını dile getirmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı 2018’in ilk çeyreğinde yayınladığı habere göre; belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından  17.3 milyar metreküp su doğrudan su kaynaklarından çekilmiştir.

Yine aynı rapora göre, alıcı ortamlara % 14,9 milyar metreküp su deşarj edilmiş, soğutma suyu hariç deşarj edilen suyun %81’i arıtılmıştır.

Suya Ödediğiniz Parayı Atık Su Gerikazanım Sistemleri ile Geri Alın

Atık su geri kazanım tesisleri, hamsu alım maliyetlerini ciddi oranlarda azaltmakta, atık su gerikazanım sistemlerine yapılan yatırımlar 1-2 yıl gibi kısa sürede işletmelere kar olarak geri dönmektedir.

Endüstride geri kazanılmış su, soğutma kuleleri, kül sulama, radyoaktif atıkların seyreltilmesi, baca gazı yıkama, petrol rafineleri, metal fabrikaları ve kazanlar gibi proseslerde kullanılabilir. Soğutma suları, tek başına en büyük endüstriyel su ihtiyacı oluşturur ve pek çok endüstri için geri kazanılmış suyun en yaygın kullanım yöntemidir

Ülkemizde geri kazanılan su miktarının % 72’i tarımda, %16 ‘ı içme suyunda ve %12’ si sanayide kullanılmaktadır. Ancak maalesef ülkemizde arıtılarak gerikazanılan  atıksu miktarı henüz olması gereken seviyede değildir. 

Geri kazanılmış suların endüstride kullanılması, gelişmiş ülkelerde ise çok yaygındır . Avrupa’da atıksuların geri kazanımı ve kentsel atıksuların yeniden kullanımı ile ilgili araştırma tasarıları Avrupa Birliği komisyonunca desteklenmektedir.

Elbette atıksuların geri kazanılması ve yeniden kullanılmasında atıksuyun belli standartlara getirilmesi ve belli kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Vatek Çevre Teknolojileri olarak,  su arıtma sistemleri ve su arıtma tesislerini, sanayi sektöründeki işletmenin, fabrikanın ihtiyaçlarına, atık suyun kullanım amacına göre dizayn ediliyoruz. Uygulanacak arıtma metodlarını; ham suyun içerdiği istenmeyen maddelerin çeşit ve miktarlarına ve suyun kullanım amacına bağlı olarak dizayn ediyoruz. Bunu yaparken de gücümüzü; teknolojinin imkanlarından, mühendislik tecrübemizden, doğa sevgimizden ve yerli ve yurtdışındaki müşterilerimizin memnuniyetlerinden, sektördeki 10 yılı aşkın tecrübemizden alıyoruz.

Siz de sanayi sektöründeki yerinizi güçlendirmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz.