Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Hastanelerde Arıtılmış Su Kullanımının Nedenleri

İnsanların temel ihtiyacı olan su, yeterli hijyene sahip olmadığında “biyolojik” ve “ekolojik” anlamda büyük tehlike oluşturmaktadır.
Hastanelerde Arıtılmış Su Kullanımının Nedenleri.

Temel bir ihtiyaç olarak tüketiminin yanı sıra, hastane ve laboratuvar gibi birçok alanda da kullanılan suların, arıtılmış olması ise sağlık açısından son derece önemlidir. Peki, hastane ve laboratuvarlarda kullanılan arıtmaların türleri nedir ve nerelerde kullanılır?

Arıtma Sularının Hastanelerdeki Kullanım Alanları:

Arıtma suların çok çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Fakat genel olarak sıralandığında;

 • Kullanım amaçlı sıcak ve soğuk su sistemleri  (tuvalet, lavabo, hasta odaları vs.),
 • Sterilizasyon üniteleri,
 • Laboratuvarlar,
 • Diyaliz üniteleri,
 • Mutfak ve çamaşırhaneler,
 • Hastane atık suları,
 • Laboratuvar bölümü tehlikesiz sıvı tıbbi atıkları,
 • Kapalı devre su sistemleri,
 • İçme suyu,
 • Kazan daireleri

arıtma suyunun kullanım alanlarını oluşturduğu söylenebilir.

Hastanelerde Kullanılan Arıtma Suyu Türleri ve Gereklilikleri

Temel ihtiyaç olan suyun tüketiminde önemli bir yere sahip olan arıtma sistemleri, birçok sektörde kullanılmaktadır. Özellikle hastane gibi ortamlarda belirli ünitelerde kullanılan suların, sadece temiz olması yeterli değildir. Laboratuvarlarda bulunan biyokimya cihazları, hormon cihazları vs. için özellikle saf su gerekmektedir.  Laboratuvardan çıkan tehlikesiz sıvı tıbbi atık suların direkt kanalizasyona deşarjı yerine, arıtılması gerekmektedir. Çünkü bu sular içerisinde enfeksiyon riski barındırır.

Su arıtma sistemleri ve türleri hastanelerdeki kullanım alanlarına göre farklılık göstermektedir. Bunlardan;

 • Genel Arıtma Sistemleri
 • Saf Su Arıtma Sistemleri
 • Nötralizasyon Ve Dezenfeksiyon Sistemleri
 • Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemleri

 ilk bakışta göze çarpan su arıtma türleridir.

Genel olarak açıklamak gerekirse; “Saf Su Arıtma Sistemleri”, özellikle hastanelerin laboratuvarları ve sterilizasyon üniteleri için büyük öneme sahiptir. Çünkü birçok test cihazı, ölçümleri hassasiyetle yapabilmek için saf suya ihtiyaç duyar.

“Nötralizasyon ve Dezenfeksiyon Arıtma Sistemleri” hastanelerden çıkan tüm tehlikesiz sıvı tıbbi laboratuvar atıklarının arıtılarak kanalizasyona deşarj kriterlerine uygun hale gelmesini sağlar.

Diğer yandan, “Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemleri” ise böbrek yetmezliği bulunan hastalara uygulanan hemodiyaliz tedavisinde kullanılan bir su arıtma çeşididir. Sağlıklı bir insan günde 2 litre kadar su tüketirken, diyaliz hastası bir diyaliz seansında (yaklaşık saatte) 120 litre su ve kan yolu ile muhattap olmaktadır.  Bu suyun içme suyu değerlerinden yaklaşık 100 kat daha saf olması gerekmektedir.

Biz VatekCevre olarak, tamamen kendi üretimimiz olan tüm bu ihtiyaca yönelik sistemleri, müşterilerimizin belirttikleri kapasite ve ölçülerde hazırlıyor ve cihaz dizaynımızı buna göre şekillendiriyoruz. Ayrıca yerli üretim olan tüm cihazlarımızın tanıtımını yapmaktan ötürü de kıvanç duyduğumuzu belirtmek isteriz.