Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Atıksu Geri Kazanım Sistemlerinin Gerekliliği

Su, kuşkusuz yaşam döngümüzün en önemli unsurlarından biri. Dünyamız kara parçalarından çok sulardan oluşmakta.
Atıksu Geri Kazanım Sistemlerinin Gerekliliği.

 

Ancak tüketmekte olduğumuz kaynaklara baktığımızda, her ne kadar okyanuslar veya denizlerden söz etsekte, canlıların temel ihtiyacı olan doğal kaynak sularıdır. Yüzyıllardır önem verilmeden tüketilen bu su kaynakları da, azalmakta ve belki de günün birinde tamamen yok olacak seviyeye gelmişlerdir. Bu nedenle de günümüzde atık suların geri kazanımı daha fazla anlaşılmıştır ve atık su geri kazanım sistemlerinin gerekliliği önem kazanmıştır.

Doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız dünyayı tanımaya çalışırız. Önce aile bireylerimiz anlatmaya başlar bize, çiçekler, böcekler, yağmur, kar derken, yavaş yavaş idrak etmeye başlarız ve yaşadığımız çevreyi tanırız. Doğayı korumanın önemini fark ederiz, bilinçli bireyler yetişsin isteriz. İsteriz istemesine ama yaşlanan ve kalabalıklaşan dünyanın bizlere sunduğu kaynakların bir gün tükenebileceğine de inanmak istemeyiz. Oysa günümüzde bilim adamlarının ve çevrecilerin sürekli olarak anlatmaya çalıştığı bir gerçek vardır ki o da hayati önem taşıyan su kaynaklarının yavaş yavaş tükenmeye başladığıdır. Hatta kullanım alanlarının gelişmesinden kaynaklı olarak yalnızca tükenmekle kalmaz, kulanılan sulara karışan maddelerle atık suya dönüşen bu suları, doğal kaynakları karışıyor olmasından ötürü, yaşam kaynaklarımız da kirlenmeye başlar.

İster doğal kaynaklardan kullandığımız temiz sular olsun, ister ayrıştırılması gereken su kaynakları, arıtılmaya ihtiyaç duyar. Tarihsel gelişime bakıldığında da suyun insan yaşamının her alanında kullanılmaya başlanması ile birlikte, kullanılan suların nasıl arıtılabileceği düşünceleri atık su kullanım alanlarını ortaya çıkarmıştır. Çevre kirliliği ve binaların çoğalmaya başlamasıyla birlikte yok olmaya başlayan yeşil alanlardan ötürü azalan yağmurlar, zamanla dolamayan barajlara dönüşmüş ve atık suların geri kazanılmasının önemi daha anlaşılır hale gelmiştir. Günümüzde hala yalnızca su kaynaklarının azalıp yok olacağı sanılsa da anlaşılması gereken detay, sularımızın kirlendiği ve dünya ile birlikte tüm canlıların zehirlendiğidir.

Atıksu gerikazanım sistemleri daha önce kullanılmış atıksuyu tekrar kullanıma uygun hale getiren sistemlerdir. Bu sayede doğal kaynakları tüketmemiş oluruz. Özellikle kişi sayısının çok olduğu yerlerde günde tonlarca su kullanılmaktadır. Buna fabrikaları, toplu konutları örnek gösterebiliriz.  Bu kullanılan az kirli veya çok kirli sular ayırt edilmeksizin tümü direk atık olarak atılmaktadır. Bu da temiz olan kaynakların kirlenmesine ya da hergün tonlarca kullanılmasına, israf edilmesine neden olmaktadır. Bu sular arıtılarak tekrar kullanıma kazandırılabilir. Arıtılan sular özellikle bahçe sulama, araç yıkama gibi amaçlarla kullanılabilir. Yine su kullanımının fazla olduğu yerden fabrikaları göz önünde bulundurabiliriz. Bütün bu atığa attıkları sularını atıksu gerikazanım sistemleri ile arıtarak proses suyu kalitesinde dahi tekrar kullanabilirler. Farklı arıtma teknikleri kullanılarak su içme suyu çıkış değerlerine bile getirilebilir. Atıksu gerikzanım sistemleri başta çevreci sistemler olarak görünse de kısa vadede maddi açıdan da çok fazla kar sağlayan sistemlerdir. 1-2 sene içersinde kendi yatırım maliyetini amorte eder. Daha sonra günlük su ihtiyacının büyük kısmını bu atıksu gerikazanım sistemlerinden sağlayabiliriz ve bu da maddi olarak tasarruf demektir.

Atıksu gerikazanım sistelerinin bir diğer kullanım alanı araç yıkama sektörüdür. Araç yıkma suyu geri kazanım sistemleri de günümüzde git gide yaygınlaşmaktadır. Çoğu firma hem maddi hem manevi kazanım için bu sistemlere yönelmektedir. Araçların yıkandığı sular bir depoda biriktirilir ve bu depodan geri kazanım sistemine verilir, su arıtmanın çıkışında ilk temiz haline ulaşır. Bu temiz olan arıtılmış su tekrar bir depoda biriktirilir ve yeniden araç yıkamaya hazır hale gelir.

İşte yaşam döngüsünün sağlıklı sürmesi yapılması gereken en önemli işlem atık suların arıtılmasıdır. Atık su geri kazanım sistemlerinin daha çok kullanılması teşvik edilmeli ve insanların su kaynaklarını daha bilinçli kullanması gerekmektedir.